One thought on “h0041

  1. Detta foto har jag i min ägo och satt in på Seskarösidan.Min faster Hildegard Nilsson g. Karlsson är hon med hatten….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *