Bagarstugan

Det har länge funnits en önskan om att ha en bagarstuga på Seskarö.

Ett projekt startades av Seskarö Hembygdsförening.
Vi ansökte om pengar för projektet hos Jordbruksverket via Europeiska Jordbruksfonden och Spira mare 2021 och fick ansökan godkänd.

I maj månad 2021 revs en timmerstuga som skänktes till Hembygdsföreningen av Peter Hixö. Den transporterades och lades på ”Gustavssonstomten” intill Folkets Hus.
Den befintliga gamla, mögelskadade, byggnaden revs och transporterades bort.
Hösten 2022 gjöts en betongplatta för bagarstugan med anslutning av vatten och avlopp.
Under detta år, 2023, har projektet med att bygga upp och komplettera timmerstommen genomförts. Bakugnen är uppmurad och klar. Tak och fönster är på plats. Innertaket är
uppspikat. Just nu fortskrider projektet via ideella arbetsinsatser med resterande delar av inredning till stugan.

Föreningens medlemmar har ställt upp med många frivilliga arbetstimmar och fler blir det.