Fiber

GRUPPAVTAL

Till de som anmält sig (sin fastighet) till gruppavtal för abonnemang hos Telia av bredband via fiber 100/100, Bredbandstelefoni och TV-paket.

Seskarö Bensin och Service har vidtagit de åtgärder som behövs för att teckna gruppavtal, (Gruppanslutning som är bindande i 60 månader) med SG-Fiber (Svenska Gemensamma Fiber AB).

Överenskommelse_Uppdrag_2018xx_SGfiber_Norr

Slutkundsavtal_SG-Fiber_2018

Telia_Avtal_Grupp_Förening

Vi väntar på att avtalet underskrivs och returneras av SG-Fiber.

Seskarö Bensin och Service har

efter att SG-fiber översänt lista med beställare, granskat och godkänt denna tillbaka till SG-fiber.

Vidare har vi på begäran försett Telia Gruppavtals ansvarige med en postadress, (Folkets Hus på Seskarö) dit all hårdvara (alla paketen till samtliga beställare) kan skickas och tas emot.

Vi kommer noggrant att sköta utlämning av paket till beställarna som i sin tur kvitterar ut sitt paket med signatur på avtal och uppvisande av ID-handling för att styrka rätt identitet. Om ombud hämtar och kvitterar ut paketet skall beställarens ID-handling medhas och uppvisas. Kopia lämnas till beställaren tillsammans med hårdvarupaketet från Telia.

Dessa dokument skall vi sedan i bunt återsända till Svenska Gemensamma Fiber i ett svarskuvert.

Ni behöver alltså bara invänta att paketen kommer till Folkets Hus på Seskarö.

Vi meddelar er när de kommit.

Det går fortfarande att anmäla sig till SG-fiber. Det är nu 46 stycken anmälda.

Från att den första etappens paket skickas ut till oss kommer Telia att hålla öppet för anslutning till Gruppavtalet i 6 månader.

Om övrig byggnation tar längre tid så får vi naturligtvis skjuta fram osa-datumet.

God Jul och ett Gott Nytt år!
önskar fiberteamet på Seskarö.

SESKARÖ, SANTASAARI och VÄSTRA NIKKALA!                                       Senaste nytt finner du här:

Tisdagen den 21 mars 2017
Vårt fiberprojekt (Haparanda >> Seskarö-Västra Nikkala fiber) har överlämnats till
Zitius i Umeå för projektering. I dagsläget 182 aval och 273 intresserade.
Vårt projekt är s.a.s säkrat, Ytterligare avtal kan komma att hinna tecknas
under den fortsatta handläggningen och sen första skopan sätts i backen.
Nu påbörjas upphandling som sköts av Zitius i Umeå.

Fiberfronten 2017-03-10

Du anmäler ditt intresse på hemsidan http://fibertillalla.se
Har du gjort det tidigare då området Seskarö med adress ej fanns upplagt måste du göra det en gång till.

Anvisning över anmälan: Så här gör du

Du söker rätt på din adress och anmäler intresset, Du kan sedan följa hur många som anmält sig genom att upprepa proceduren. Du kan också klicka på den färdiga länken nedan för att följa intresset.

Intresserade i område SESKARÖ, SANTASAARI och VÄSTRA NIKKALA.

INFORMATIONSFLYER
Klicka på texten  Informationsflyer Ladda ned den och läs.                                               Här finns mer information rörande vad fiber sedan kommer att innehålla:

Sten-Inge Videhult och Stefan Wennberg

Fibertillalla