I N F O R M A T I O N S T R Ä F F

GÖR OM SESKARÖ: Leppäniemikajens renovering och Fibertill alla!

FOLKETS HUS Seskarö:
Tisdagen den 22 maj
kl 17.30 – 18.45  Leppäniemikajens renovering och GÖR OM SESKARÖ
kl 19.00               Fiber
till alla på Seskarö med omnejd

Läs mer nedan:
______________________________________________________________________

Seskarö Hembygdsförening

Informationsträff om bl a Leppäniemikajens renovering och GÖR OM SESKARÖ
Som ett led i vår satsning för bl a ökad båtturism till Seskarö har Haparanda kommun
erhållit ett ekonomiskt stöd för renovering av Leppäniemikajen.

Kom och ge dina tankar och synpunkter om vad som skulle vara bra utveckling på Seskarö Tisdag den 22/5 kl 17.30 – 18.45 på Folkets Hus.
Det är vår förhoppning att detta är inledningen av en fortsatt utveckling av turistsatsningar  på Seskarö där utbyggnad av Leppäniemikajen är en del.
Jytte Rydiger från Haparanda Kommun ska leda diskussionen
under rubriken GÖR OM SESKARÖ.
Jimmy Henriksson fastighetschef kommer att berätta om renoveringen av kajen.

Välkommen
Seskarö Hembygdsförening
Maud Videhult Ordf.

Mötet är inledningen på en informationskvällen där fiberinformationen tar över kl 19.00
______________________________________________________________________

Seskarö Hembygdsförening

Till Fastighets- och Husägare samt sommarstugeägare
på Seskarö, Reväsaari och V Nikkala.

Informationsträff – fiber till alla på Seskarö med omnejd

Snön har lämnat våra marker. Nu finns inga hinder för att gräva ner fiber i våra marker.
Kom och träffa ansvariga för fiberutbyggnaden på Seskarö med omnejd.

Tisdag den 22 maj kl 19.00 på Folkets Hus

Har du frågor som rör indragningen av fiber i din fastighet, kanske inte bestämt dig ifall
du ska ha fiber så kom och ställ frågor och ev anmäl dig för fiberinstallationer.
Ni som bor i hyresfastigheter kan med fördel prata md Er fastighetsägare och
hör hur långt man kommit i diskussionen med fiberinstallatören.
Med på mötet kommer alla de organisationer som är involverade i fiberutbyggnaden.
Dom kommer att berätta om hur arbetet läggs upp, hur man ska dra fiber,
vad dom vill veta av oss och vad du som fastighetsägare behöver fatta för beslut mm.
Har ni inte möjlighet att vara med och redan beställt fiber så kommer man
att kontakta Er för att få nödvändig information.

Fibergruppen/gm

Sten-Inge Videhult
Tel 070-5957370
sten-inge.videhult@telia.com

Mötet är en fortsättning på informationskvällen som inledes kl 17.30